Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Imię i nazwisko:
st. kpt. mgr Marek Trefon

Funkcja:
p.o. Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu

Telefon: 32-388-76-40

Fax: 32-388-76-31 

kmpspbytom@bytom.kmpsp.gov.pl

Godziny urzędowania:
7:30 - 15:30

Numer pokoju: 303