Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Bytomiu
ul. Strażacka 3
41-902 Bytom
woj. śląskie
Bezpłatny numer alarmowy:

998
- całodobowo

Miejskie Stanowisko Kierowania:
tel.: 32-388-76-00
fax. 32-388-76-18

E-mail: kmpspbytom@bytom.kmpsp.gov.pl

Imię i nazwisko: bryg. mgr Krzysztof Giel
Funkcja: Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Telefon: 32-388-76-21

E-mail: kgiel@bytom.kmpsp.gov.pl

Godziny urzędowania: pn. - pt. 7.30-15.30

 

Imię i nazwisko:
Funkcja: Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Telefon: 32-388-76-21

E-mail:

Godziny urzędowania: pn. - pt. 7.30-15.30

 

p.o. Dowódca I Zmiany służbowej:

mł.kpt. mgr inż. Sławomir Wysypoł
Telefon: 32-388-76-19

Dowódca II Zmiany służbowej:
st.kpt. mgr Przemysław Krysiak
Telefon: 32-388-76-19

Dowódca III Zmiany służbowej:
st. kpt. mgr inż. Dawid Polakiewicz
Telefon: 32-388-76-19


Zakres zadań Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej