Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu


Ogłoszenia o przetargach

BUDOWA STRAŻNICY - GENERALNY WYKONAWCA

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą:
„Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu przy ul. Łużyckiej”.

Szczegóły przetargu - 7.02.2018r.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  514790-N-2018 z dnia 7.02.2018r.


BUDOWA STRAŻNICY - PEŁNIENIE FUNKCJI INWESTORA ZASTĘPCZEGO

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn:
„Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu przy ul. Łużyckiej”.

Szczegóły przetargu - 29.09.2017r.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  594195-N-2017 z dnia 29.09.2017r.


BUDOWA STRAŻNICY - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego
wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót budowlanych, na budowę Strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży  Pożarnej
w Bytomiu przy ul. Łużyckiej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego.

Szczegóły przetargu - 26.06.2017r.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 537503-N-2017 z dnia 26.06.2017r.


  • ZAKUP SAMOCHODU

Zakup samochodu kwatermistrzowskiego - 24.09.2012

„Dostawa samochodu specjalnego lekkiego kwatermistrzowskiego (z możliwością przewozu
9 osób wraz z kierowcą) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. dla KM  PSP w Bytomiu” 
        

 

  • ZAKUP BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ:

Zakup benzyny bezołowiowej - 17.03.2009
Zakup benzyny bezołowiowej PB 95 w celu sukcesywnego zabezpieczenia potrzeb transportowych
i sprzętowych Komendy Miejskiej PSP w Bytomiu w ilości 4200 litrów.

Zakup benzyny bezołowiowej - 27.02.2009
Zakup benzyny bezołowiowej PB 95 w celu sukcesywnego zabezpieczenia potrzeb transportowych
i sprzętowych Komendy Miejskiej PSP w Bytomiu w ilości 4200 litrów.

 

  • DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO:
     

Przetarg na dostawę oleju napędowego - 03.08.2016r Dostawa oleju napędowego do magazynu KM PSP w Bytomiu wraz z transportem w ilości 7000 litrów

Przetarg na dostawę oleju napędowego - 20.03.2014r. Dostawa oleju napędowego do magazynu KM PSP w Bytomiu wraz z transportem w ilości 6000 litrów

Przetarg na dostawę oleju napędowego - 29.11.2013r. Dostawa oleju napędowego do magazynu KM PSP w Bytomiu wraz z transportem w ilości 3500 litrów

Przetarg na dostawę oleju napędowego - 16.10.2013r. Dostawa oleju napędowego do magazynu KM PSP w Bytomiu wraz z transportem w ilości 7000 litrów.

Przetarg na dostawę oleju napędowego - 5.07.2013r. Dostawa oleju napędowego do magazynu KM PSP w Bytomiu wraz z transportem w ilości 6000 litrów.

Przetarg na dostawę oleju napędowego - 3.04.2013r. Dostawa oleju napędowego do magazynu KM PSP w Bytomiu wraz z transportem w ilości 6000 litrów.

Przetarg na dostawę oleju napędowego - 27.11.2012r. Dostawa oleju napędowego do magazynu KM PSP w Bytomiu wraz z transportem w ilości 7000 litrów.

Przetarg na dostawę oleju napędowego - 4.10.2012r. Dostawa oleju napędowego do magazynu KM PSP w Bytomiu wraz z transportem w ilości 4000 litrów.

Przetarg na dostawę oleju napędowego - 13.08.2012r. Dostawa oleju napędowego do magazynu KM PSP w Bytomiu wraz z transportem w ilości 4000 litrów.

Przetarg na dostawę oleju napędowego - 11.06.2012r. Dostawa oleju napędowego do magazynu KM PSP w Bytomiu wraz z transportem w ilości 4000 litrów.

Przetarg na dostawę oleju napędowego - 26.03.2012r. Dostawa oleju napędowego do magazynu KM PSP w Bytomiu wraz z transportem w ilości 4000 litrów.

Przetarg na dostawę oleju napędowego - 08.02.2012 r. Dostawa oleju napędowego do magazynu KM PSP
w Bytomiu wraz z transportem w ilości 4000 litrów.

Przetarg na dostawę oleju napędowego - 30.11.2011 r. Dostawa oleju napędowego do magazynu KM PSP
w Bytomiu wraz z transportem w ilości 4000 litrów.

Przetarg na dostawę oleju napędowego - 03.11.2011 r. Dostawa oleju napędowego do magazynu KM PSP
w Bytomiu wraz z transportem w ilości 4000 litrów.

Przetarg na dostawę oleju napędowego - 09.09.2011 r. Dostawa oleju napędowego do magazynu KM PSP
w Bytomiu wraz z transportem w ilości 4000 litrów.

Przetarg na dostawę oleju napędowego - 08.07.2011 r. Dostawa oleju napędowego do magazynu KM PSP
w Bytomiu wraz z transportem w ilości 4000 litrów.
 

Przetarg na dostawę oleju napędowego - 10.05.2011 r. Dostawa oleju napędowego do magazynu KM PSP
w Bytomiu wraz z transportem w ilości 4000 litrów.

Przetarg na dostawę oleju napędowego - 01.03.2011 r. Dostawa oleju napędowego do magazynu KM PSP
w Bytomiu wraz z transportem w ilości 5000 litrów.
 

Przetarg na dostawę oleju napędowego - 24.11.2010 r. Dostawa oleju napędowego do magazynu KM PSP
w Bytomiu wraz z transportem w ilości 5000 litrów.

Przetarg na dostawę oleju napędowego - 01.10.2010 r. Dostawa oleju napędowego do magazynu KM PSP
w Bytomiu wraz z transportem w ilości 4000 litrów.

Przetarg na dostawę oleju napędowego - 09.07.2010Dostawa oleju napędowego do magazynu KM PSP w Bytomiu wraz z transportem w ilości 4000 litrów.

Przetarg na dostawę oleju napędowego - 14.06.2010Dostawa oleju napędowego do magazynu KM PSP w Bytomiu wraz z transportem w ilości 2000 litrów.

Przetarg na dostawę oleju napędowego - 04.06.2010Dostawa oleju napędowego do magazynu KM PSP w Bytomiu wraz z transportem w ilości 2000 litrów.

Przetarg na dostawę oleju napędowego - 25.03.2010Dostawa oleju napędowego do magazynu KM PSP w Bytomiu wraz z transportem w ilości 4000 litrów.

Przetarg na dostawę oleju napędowego - 28.01.2010Dostawa oleju napędowego do magazynu KM PSP w Bytomiu wraz z transportem w ilości 4000 litrów.

Przetarg na dostawę oleju napędowego - 27.07.2009Dostawa oleju napędowego do magazynu KM PSP w Bytomiu

Przetarg na dostawę oleju napędowego - 22.05.2009Dostawa oleju napędowego do magazynu KM PSP w Bytomiu

Przetarg na dostawę oleju napędowego - 16.03.2009
Dostawa oleju napędowego do magazynu KM PSP w Bytomiu wraz z transportem w ilości 4000 litrów.

Przetarg na dostawę oleju napędowego - 10.10.2008
Dostawa oleju napędowego do magazynu KM PSP w Bytomiu wraz z transportem w ilości 3000 litrów.

Przetarg na dostawę oleju napędowego - 26.08.2008
Dostawa oleju napędowego do magazynu KM PSP w Bytomiu wraz z transportem w ilości 2000 litrów.

Przetarg na dostawę oleju napędowego - 18.07.2008Dostawa oleju napędowego do magazynu KM PSP w Bytomiu wraz z transportem w ilości 1600 litrów.

Przetarg na dostawę oleju napędowego - 27.05.2008Dostawa oleju napędowego do magazynu KM PSP w Bytomiu wraz z transportem w ilości 3000 litrów.

 

  • DOSTAWA MIAŁU WĘGLOWEGO:

Przetarg na dostawę miału węglowego - 27.09.2010 Dostawa miału węglowego do KM PSP w Bytomiu wraz z transportem i rozładunkiem w ilości 160 ton.

 

Przetarg na dostawę miału węglowego - 6.01.2009Dostawa miału węglowego do KM PSP w Bytomiu wraz z transportem i rozładunkiem w ilości 90 ton.

Przetarg na dostawę miału węglowego - 15.09.2008Dostawa miału węglowego do KM PSP w Bytomiu wraz z transportem i rozładunkiem w ilości 160 ton.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:66086
Treść wprowadził(a): Borzek Rafał, 2018-02-07 10:02:32
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-09-29 14:42:08