Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Imię i nazwisko:
bryg. mgr inż. Mirosław Synowiec

Funkcja:
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu

Telefon: 32-388-76-30

Fax: 32-388-76-31

E-mail: kmpspbytom@bytom.kmpsp.gov.pl

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu
przyjmuje skargi i wnioski mieszkańców miasta Bytomiu w godzinach:
- poniedziałek: 8:30 - 10:30
- czwartek: 8:30 - 10:30

Numer pokoju: 301

Decyzje administracyjne Komendanta

Zadania Komendanta