Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu

Nasz adres:

ul. Łużycka 21
41-902 Bytom
woj. Śląskie
tel. : 32-388-76-20
fax : 32-388-76-31

tel. alarmowy: 998, 112.

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego:
tel.: 32-388-76-00
fax: 32-388-76-18

E-mail: kmpspsbytom@bytom.kmpsp.gov.pl
adres elektronicznej skrzynki podawczej Komendy
Miejskiej PSP w Bytomiu na platformie ePUAP: /KMPSPBytom/SkrytkaESP

Zdjęcie nowego budynku strażnicy wraz z samochodami