Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu


 

 

Do zadań jednostki ratowniczo - gaśniczej należy w szczególności:1.  Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami
     oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
2.  Dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania
     informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
3.  Wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych
     miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
4.  Wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym
     oraz w ramach odwodów operacyjnych;
5.  Wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym
     oraz w ramach odwodów operacyjnych z zakresu ratownictwa wodno-nurkowego;
6.  Przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych
     na przydzielonym obszarze chronionym;
7.  Współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze
     działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
8.  Rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu
     działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
9.  Realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG;
10.Prowadzenie doskonalenia zawodowego;
11.Udział w aktualizacji:
     a) stanu gotowości operacyjnej,
     b) procedur ratowniczych,
     c) dokumentacji operacyjnej;
12.Udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1342
Treść wprowadził(a): Borzek Rafał, 2016-02-16 13:54:39
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2008-09-16 10:22:16