Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu

Podstawa prawna działalności:

1. Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. z późniejszymi zmianami.

2. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351 z późniejszymi zmianami.

3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz. U. Nr 91 poz. 598 z późniejszymi zmianami.

4. Regulamin Organizacyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu.Powrót do strony głównej