Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w BytomiuPobierz formularz o udostępnienie informacji publicznej 


DANE WNIOSKODAWCY
Nazwisko i Imię / Jednostka: ..................... .........................................................
Nr PESEL / REGON: ............................................................................................
Adres: ......................................................................
Nr telefonu: ..............................................................


WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*
 dostęp do przeglądania informacji w urzędzie
 kserokopia
 pliki komputerowe

RODZAJ NOŚNIKA:
 dyskietka 3,5
 CD-ROM

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:
 Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres .........................................................
 Przesłanie informacji pocztą pod adres** ............................................................................
....................................................................................................................................................
 Odbiór osobiście przez wnioskodawcę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. .Nr 133 poz 883.z późn. zm.)

........................................................ ........................................................
Miejscowość, data podpis wnioskodawcyUwagi:
* proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem
** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej
Urząd zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Powrót do strony głównej


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1695
Treść wprowadził(a): Rubiński Przemysław, 2005-08-11 12:18:45
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-08-11 12:15:08