Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu

Imię i nazwisko:
mł. bryg. mgr Tomasz Rutkowski

Funkcja:
Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu

Telefon: 32-388-76-40

Fax: 32-388-76-31 

kmpspbytom@bytom.kmpsp.gov.pl

Godziny urzędowania:
7:30 - 15:30

Numer pokoju: 305