Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu
Struktura Organizacyjna Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej powołaną z mocy art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88 poz. 400 z późniejszymi zmianami).

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu jest jednostką budżetową i działa w oparciu o regulamin organizacyjny ustalony przez Komendanta Miejskiego oraz zatwierdzony przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego.

Terenem działania Komendy Miejskiej Państwowej Strażu Pożarnej w Bytomiu jest obszar miasta Bytomia. Pracą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu kieruje Komendant Miejski przy pomocy swojego zastępcy oraz Kierowników komórek organizacyjnych.


Schemat oragnizacyjny KM PSP w Bytomiu

Powrót do strony głównej