Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu


Struktura Organizacyjna Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej powołaną z mocy art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88 poz. 400 z późniejszymi zmianami).

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu jest jednostką budżetową i działa w oparciu o regulamin organizacyjny ustalony przez Komendanta Miejskiego oraz zatwierdzony przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego.

Terenem działania Komendy Miejskiej Państwowej Strażu Pożarnej w Bytomiu jest obszar miasta Bytomia. Pracą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu kieruje Komendant Miejski przy pomocy swojego zastępcy oraz Kierowników komórek organizacyjnych.


Schemat oragnizacyjny KM PSP w Bytomiu

Powrót do strony głównej

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4004
Treść wprowadził(a): Rubiński Przemysław, 2007-03-28 15:07:59
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2007-03-28 15:07:33