Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu

Osoba odpowiedzialna za Biuletyn:

Imię i nazwisko:
asp. mgr Rafał Borzek

Telefon:
32-388-76-42

E-mail: rborzek@bytom.kmpsp.gov.pl

Redaktorzy Biuletynu:

Imię i nazwisko:
mł. bryg. mgr inż. Przemysław Rubiński

Telefon:
32-388-76-35

E-mail: prubinski@bytom.kmpsp.gov.pl

Imię i nazwisko:
mł.ogn. mgr Wojciech Krawczyk

Telefon:
32-388-76-51

E-mail: wkrawczyk@bytom.kmpsp.gov.plPowrót do strony głównej