Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza w Bytomiu
ul. Łużycka 21
41-902 Bytom
woj. śląskie
Bezpłatny numer alarmowy:

998
- całodobowo

Miejskie Stanowisko Kierowania:
tel.: 32-388-76-00
fax. 32-388-76-18

E-mail:
kmpspbytom@bytom.kmpsp.gov.pl

Imię i nazwisko: bryg. mgr Krzysztof Giel
Funkcja: Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Telefon: 32-388-76-21

E-mail:
kgiel@bytom.kmpsp.gov.pl

Godziny urzędowania: pn. - pt. 7.30-15.30

 

Imię i nazwisko: mł. bryg. mgr Przemysław Krysiak
Funkcja: Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Telefon: 32-388-76-21

E-mail:
pkrysiak@bytom.kmpsp.gov.pl

Godziny urzędowania: pn. - pt. 7.30-15.30

 

Dowódca I Zmiany służbowej:

mł.kpt. mgr inż. Sławomir Wysypoł
Telefon: 32-388-76-19

Dowódca II Zmiany służbowej:
mł.kpt. mgr Tomasz Kos
Telefon: 32-388-76-19

Dowódca III Zmiany służbowej:
st. kpt. mgr inż. Dawid Polakiewicz
Telefon: 32-388-76-19Zakres zadań Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej