Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu


Ogłoszenia o przetargach

 

DOSTAWA SONARU DOOKÓLNEGO WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI WRAZ Z OSPRZĘTEM

Szczegóły przetargu

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 642643-N-2018 z dnia 2018-11-02 r.

 


BUDOWA STRAŻNICY - GENERALNY WYKONAWCA

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą:
„Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu przy ul. Łużyckiej”.

Szczegóły przetargu - 9.04.2018r.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  541810-N-2018 z dnia 9.04.2018r.


BUDOWA STRAŻNICY - GENERALNY WYKONAWCA

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą:
„Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu przy ul. Łużyckiej”.

Szczegóły przetargu - 6.03.2018r.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  527062-N-2018 z dnia 6.03.2018r.


BUDOWA STRAŻNICY - GENERALNY WYKONAWCA

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą:
„Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu przy ul. Łużyckiej”.

Szczegóły przetargu - 7.02.2018r.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  514790-N-2018 z dnia 7.02.2018r.


BUDOWA STRAŻNICY - PEŁNIENIE FUNKCJI INWESTORA ZASTĘPCZEGO

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn:
„Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu przy ul. Łużyckiej”.

Szczegóły przetargu - 29.09.2017r.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  594195-N-2017 z dnia 29.09.2017r.


BUDOWA STRAŻNICY - WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego
wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót budowlanych, na budowę Strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży  Pożarnej
w Bytomiu przy ul. Łużyckiej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego.

Szczegóły przetargu - 26.06.2017r.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 537503-N-2017 z dnia 26.06.2017r.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:66566
Treść wprowadził(a): Borzek Rafał, 2018-11-02 15:15:28
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-11-02 15:01:22