Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu

 

Monitoring Pożarowy

Poniżej znajdziecie Państwo Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2012 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu z dnia 29 czerwca 2012r.: "Wymagania organizacyjno – techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu”

 

Załącznik:
Zarządzenie - monitoring KMPSP

 

Obecnie funkcjonującym i dopuszczonym operatorem systemu monitoringu pożarowego na terenie miasta Bytom jest Zakład Projektowania i Montażu Systemów Elektronicznych "NOMA 2" z siedzibą w Katowicach.

Parametry techniczne urządzeń monitoringu Firmy NOMA2