Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu


Zapytanie o wycenę szacunkową na opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu budowlanego i projektu budowlano – wykonawczego  wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, dla zadania: „Budowa Strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu przy  ul. Łużyckiej”.

1. Zapytanie o wycenę szacunkową

2. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

3. Załącznik nr 2 - Wycena szacunkowa

4. Załącznik nr 3 - Wytyczne do aktualizacji programu funkcjonalno - użytkowego

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:61
Treść wprowadził(a): Borzek Rafał, 2017-05-08 10:06:27
Treść wytworzył(a): st.kpt. Lesław Szczudło, 2017-05-08 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-05-08 10:06:20