Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu

Ogłoszenie o zakończeniu naboru - pobierz


Ogłoszenie o wynikach naboru - ETAP VI - pobierz


Ogłoszenie o wynikach naboru - ETAP V - pobierz


Ogłoszenie o wynikach naboru - ETAP IV - pobierz


Ogłoszenie o wynikach naboru - ETAP II i III - pobierz


Zmiana terminu przeprowadzenia testu sprawności fizycznej - pobierz


Ogłoszenie o wynikach naboru - ETAP I - pobierz


Nabór do służby przygotowawczej JRG 2017:

- ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym - system zmianowy JRG Bytom ,
- druk nr 1,
- druk nr 2,