Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu

Ogłoszenie o zakończeniu naboru - pobierz


Ogłoszenie o wynikach naboru - ETAP VI - pobierz


Ogłoszenie o wynikach naboru - ETAP V - pobierz


Ogłoszenie o wynikach naboru - ETAP III i IV - pobierz


Ogłoszenie o wynikach naboru - ETAP II - pobierz


Ogłoszenie o wynikach naboru - ETAP I - pobierz


Nabór do służby przygotowawczej w systemie zmianowym w JRG Bytom:

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym - system zmianowy JRG Bytom,
- Druk nr 1,
- Druk nr 2,