Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu

Imię i nazwisko:
Ewelina Drzymalla

Stanowisko:
Inspektor ds. Organizacyjno-Kadrowych

Telefon: (032) 388-76-20

Fax: (032) 388-76-31
Godziny urzędowania:
7:30 - 15:30

Numer pokoju: 307