Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego
ul. Strażacka 3
41-902 Bytom

Telefony Alarmowe:

998 - całodobowo

112 - całodobowo z telefonów stacjonarnych

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego:
Tel.:
32-388-76-00 - całodobowo

Fax:
32-388-76-18 - całodobowo

E-mail: kmpspbytom@bytom.kmpsp.gov.pl

Tryb Działania Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego:

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego
stanowią specjalnie wydzielone, zabezpieczone i wyposażone w środki
techniczne pomieszczenia znajdujące się w budynku będącym siedzibą
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu. SKKM pełni rolę
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i podporządkowane są mu do
dyspozycji wszystkie uzgodnione, dostępne w mieście siły i środki
ratowniczo-ochronne. SKKM jest jednocześnie Punktem Alarmowym dla
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bytomiu.

Służba
na Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego pełniona jest przez
strażaków PSP zatrudnionych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
W celu prawidłowego funkcjonowania SKKM, a w szczególności w zakresie
koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych, ustala się etatową i
nieetatową obsadę osobową SKKM.

Etatową obsadę osobową SKKM stanowią:
- Dyżurny operacyjny,
- Zastępca dyżurnego operacyjnego.
Etatowa
obsada dyżurna SKKM pełni służbę całodobowo w systemie trzyzmianowym 24
/ 48 (tzn. 24 godziny służby i 48 godzin wolne). Zmiana służby dyżurnej następuje codziennie zgodnie z regulaminem organizacyjnym, w pomieszczeniach SKKM,                  w godzinach od 7.45 do 8.00.

Nieetatową obsadę osobową SKKM stanowią:
Oficer operacyjny
- wyznaczany grafikiem spośród oficerów i aspirantów pełniących służbę
w Komendzie Miejskiej oraz kadry dowódczej JRG (pracujących w systemie
codziennym).


Zakres Zadań Stanowiska Kierowania Komendanta MiejskiegoPowrót do strony głównej